Resmi Gazete’de bugün (24.03.2021)

0

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7305 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Sulh Gücü Muahedesine Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Toplumsal Güvenlik Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7307 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Ortasında Güvenlik İş Birliği Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7308 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Unsurunun Tadiline Ilişik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7309 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Toplumcu Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kendi Sonları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine Ilişik İkili Hava Ulaştırma Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7310 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Ortasında Hür Tecim Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Muahedenin Protokol ve Eklerine Ilişik Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Direkt Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine Ilişik Kanun

7311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hava Ulaştırma Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7312 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Dostluk ve İş Birliği Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine Ilişik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çad Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Teknik ve Kalkınma İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

1281 Global İklim Değişikliğinin Tesirlerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Uğraş ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Ihtiyaç duyulan Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Komitesine Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sonları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Naturel Sit Alanının Savunma Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kati Korunacak Kırılgan Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3740)

YÖNETMELİKLER

–– Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3739)

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halı-Kilim ve El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Ortalama Birim Maliyetleri Hakkında Bildirim

–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Dokümanlarının 2021 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Bildiri

–– Vergi Yöntem Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 527)

–– 5/1 Numaralı Ticari Gayeli Su Eserleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Bildirim (Bildiri No: 2020/20)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/11)

–– 5/2 Numaralı Amatör Emelli Su Eserleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/21)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/12)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ilişik Bildirim (No: 2021/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ilişik Bildirim (No: 2021/12)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ilişik Bildiri (No: 2021/13)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihindeki ve E: 2018/27, K: 2020/49 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihindeki ve E: 2019/23, K: 2020/50 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihindeki ve E: 2018/162, K: 2020/66 Sayılı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihindeki ve 2018/34092 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihindeki ve 2018/35900 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

kaynak : bloomberght.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku