İzmir için eleştiri izahat: Dört haftalık tam kapanma koşul

0

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Şurası’nın açıklamasında, Corona Salgını’nda birinci dalganın üçüncü pikinin zirve noktasına bile varılamadan açıklanan en yüksek olgu ve vefat sayıları sebebiyle Türkiye’nin Avrupa’da en fazlaca olgu saptanan birinci, dünyada da dördüncü ülke pozisyonuna geldiği vurgulandı.
Virüsün varyantlarının (yeni mutasyonların) bulaşma suratlarının artmasının olgu sayılarında artışa ve hastalığın toplumda denetimsiz şekilde yayılmasına niçin olduğu açıklandı.

EN TESİRLİ TEDBİR FAAL TAKİP

Açıklamada, varyantların ortaya çıkmasının en kıymetli sebebinin beşerler ortasında virüsün dolaşması olduğu tabir edildi. “Toplumda enfeksiyonların yayılımı ne kadar azca olursa varyantların da yayılma mümkünlüğü o denli azca olur, bu yüzden her bir COVID-19 olgusunun engellenmesi eleştiri kıymettedir. ‘Aşılama’ ve ‘engelleme’ tedbirlerinin yanı sıra ‘etken takip yapılması’ varyant virüse karşı en tesirli önlemlerdir” denildi. Salgınının baskılanabilmesini sağlayacak tedbirler için süratli davranılması gerektiği belirtilirken, bunu başaran ülkelerin uygulamalarının izlenmesi ve bahisle ilgili meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve gibisi kurumlar ve toplumun her bölümüyle ortaklık yapılması, her insanın sürece iştirakinin sağlanması gerektiği anlatıldı.

4 HAFTALIK TAM KAPANMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Şurası COVID-19 Global Salgını’nın baskılanabilmesi için tekliflerini şu şekilde sıraladı:
* Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam fiyat, işi gücü olmayanlara minimum fiyat verilerek tam kapanma sağlanmalıdır.
* Yaşam için mecburî alanlar haricinde üretim durdurulmalı, tüm iş bölgeleri kapanmalıdır.
* Yüksek ve devasa yükseklikte riskli vilayetlere giriş çıkış kısıtlaması getirilmeli, bilhassa varyantların yaygın görüldüğü vilayetler ortasındaki ulaşım kısıtlanmalı ve sıkı takip edeni sağlanmalıdır.
* Enfekte bireylerin ülkeye girmelerini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Oldukça riskli ülke ve/yada bölgeler tanımlanmalı, güncellenmeli ve bu bölgelerden girişler bir müddetliğine tümüyle durdurulmalı, tüm ülkelerden girişlerde negatif kontrol sonucu dokümanı aranmalı ya da testin girişte yapılması zarurî tutulmalı, varyantların yaygın olduğu ülkelerden girişlerde giriş öncesi kontrol, girdikten sonrasında kontrol, karantina ve karantina sonu testi mecburî olmalıdır.
* Yüksek ve devasa yükseklikte riskli vilayetlerde sağlık kurumları başta olmak suretiyle zarurî iş kolları dışındaki kapalı alanlarda 6’dan fazla kişinin bir ortaya gelmesine müsaade verilmemelidir.
* Kuralların her insana eşit uygulanması sağlanmalı, imtiyaz tanımlanmamalıdır.

ÇOK SAYIDA YAYGIN TEST

* Emaresi olmayan hastaları yakalayıp yalıtmak için birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli.
* Teste ulaşmak için yakınma olması şartı kaldırılmalı.
* 13 Kasım 2020’den evvel olduğu suretiyle olgu saptanan konut, okul, işyerlerinde örnekler alınarak olguların olası kaynaklarının ve pozitifleşen temaslılarının bulunup onların da uygun müddetler süresince izole edilmesi sağlanmalı.
* Günlük kontrol sayısı 300 binin üzerine çıkarılmalı, bunun için yüksek sayıda kontrol çalışılmasına uygun emniyetli sistemler sağlanmalı.
* Yüksek ve devasa yükseklikte riskli vilayetlerde hastaneler haricinde kontrol alanları oluşturulmalı.
* Malum varyantların süratli bir formda taranıp tanımlanmasını sağlayacak kontrol dizaynları yetkilendirilmiş laboratuvarlarda uygulanabilir hale getirilmeli.
* Mutasyon testleri hastaların klinik detayları ve bulaşma-temas hikayelerine nazaran seçilmeli ve sonuçlar incelenmeli.
* Vatanımızda olabilecek yeni mutasyonlu virüslerin izinin sürülebilmesi için virüslerin tam genom tahliline yönelik ulusal laboratuvar ağları kurulmalıdır.

SÜRATLİ KİTLESEL AŞILAMA

* Bir yıldan uzun müddettir milyonlarca insanoğlunun vefatına, iş ve gelir yitirilmesine, milyarlarca çocuğun okulsuz kalmasına neden olan global salgın sürecinin en pozitif gelişmesi olan aşının hem salgını bitirebileceği, hem de ağır hastalıkları, vefatları azaltacağı biliniyorken inançlı ve tesirli aşıların toplumun her kesitine hızlıca uygulanması sağlanmalı.
* Aşılama en kısa sürede etkin çalışanlara eriştirilmelidir.
* Aşıya karşı geliştirilen önyargıları kıran, aşının inançlı ve hami olduğu itimadını elde eden, yan tesirlerini de açıklayan ‘Aşı güvenlidir’, ‘Aşı korur’, ‘Salgın aşıyla bitecek’ suretiyle kampanyalar yapılmalı, cemiyet aşıya yönlendirilmelidir.

KAMUSAL OTORİTENİN TOPLUMA BİLGİ TRANSFERİ

* COVID-19 Global Salgını sürecindeki bilgilere engelleme olmaksızın erişim sağlanmalı, süreçle ilgili bilgiler toplumun her bölümünün anlayacağı şekilde açık ve net olarak paylaşılmalı, cemiyet sıhhati tedbirlerine ahengin ehemmiyeti vurgulanmalıdır.
* Hakikat maske kullanımı, fizikî uzaklık, paklık kurallarına uyum, kalabalık ve kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla bulunulmaması, mümkün olduğunca konutta kalınması, gereksiz seyahatlerin ertelenmesi, toplumsal alakaların minimum seviyeye indirilmesi, kapalı ortamların uygun havalandırılması, tavsiye edilen yalıtım ve karantina müddetlerine mutlak ahengin sağlanması gerekmektedir.
COVID-19 global salgınının baskılanabilmesi için alınması ihtiyaç duyulan tedbirlerde ‘Daha adil, daha sıhhatli bir dünya kurma’ maksadı gözetilmelidir. İzmir’deki her insanoğlunun, inançlı gıda ve temiz suya erişim, sıhhatli barınma şartları, sağlık hizmetine erişim, kâfi eğitime haiz olma hakları, ‘Aç kalmamak için çalışmalıyım’ ya da ‘hastalık kapmamak için çalışmamalıyım’ açmazında bırakılmadan temel gereksinimlerini karşılamaya kafi gelecek gelir, işlerini muhafaza, işyeri kira, satmaca ödemeleri ve gibisi iş meselelerini aşma gayretleri desteklenmelidir.
* En fazla vefatın sağlık ve dayanak hizmetleri çalışanları ortasında olduğu biliniyorken bilhassa ferdî kollayıcı materyale ve hizmet içi eğitime erişim mevzusunda mesele yaşayan kümeler kesinlikle desteklenmelidir.
* Global salgın sürecinin tesirli ve bilimsel idaresi, emek ve meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, STK’lar, hasta hakları dernekleri suretiyle kuruluşların katkısıyla, toplumun sağlık çalışanları ve kurumlarıyla ortaklık içinde, yerelden merkeze iştiraklerle alınan ve uygulanan kararlara toplumun tüm bölümlerinin iştirakiyle sağlanmalıdır.
* ‘Aşı olsan da hastalığı geçirsen de Ferdî Korunma Tedbirlerini Al (maske, uzaklık, temizlik), beşerlerle yakın temastan kaçın, kapalı, havalandırılmayan ortamlarda kalma ve istekli karantina uygula’ ve bunun suretiyle kampanyalarla topluma bu sürecin aşılmasındaki katkıları hatırlatılmalıdır.
* ‘Sıhhatli Kişi, Sıhhatli İzmir, Sıhhatli Dünya’ emelimize ulaşmak için alınacak bu tedbirler global salgının da üstesinden gelmemizi elde edecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku