‘Güvenlik soruşturması’ yasa teklifi kabul edildi

0

Kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek bilgilerin kullanılmasına ilişik temel prensipler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma mevzusu edilecek data ve dokümanların neler olduğu, bu bilgilerin ne formda kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, kıymetlendirme komitesi, data güvenliği ile dataların saklanma ve silinme müddetleri gene düzenleniyor.

Buna nazaran, arşiv araştırması, statüsü ya da çalıştırma formuna bağlı olmaksızın birinci sefer ya da gene memuriyete veyahut kamu vazifesine atanacaklar hakkında yapılacak.

Kanunda, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması beraber yapılacaklar” şu formda sıralanıyor:

“- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan şahısların data sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin ziyan görebileceği ya da tehlikeye düşebileceği data ve evrakların bulunmuş olduğu saklılık dereceli üniteler,

– Ulusal Müdafa Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, güvenlik, kıyı güvenlik ve haber alma teşkilatlarında çalıştırılacak kamu çalışanı,

– Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak işçi,

– Üst aşama kamu yöneticileri,

– Hususi kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına doğal olarak tutulan bireyler,

– Ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü ya da çalıştırma biçimine bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

– Kamu kurum ve müesseselerinde çalışacak öğretmenler.”

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı

Kanunla, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak mevzular da gene düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin isminde sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince hala aranıp aranmadığının, şahıs hakkında rastgele bir tahdit bulunup bulunmadığının, şahıs hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili kararları kapsamında alınan kararlar ile şahıs hakkında devam eden ya da sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu misyonundan çıkarılma ya da katılaşmış memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki mevzulara ek olarak kişinin; misyonun gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve haber alma ünitelerindeki olgusal datalarının, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri ya da kabahat işlemek hedefiyle kurulan örgütlerle hareket birliği, bağlantı ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin vazifesine yansıyacak konuların kontrole elverişli olacak metotlarla yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

– MİT, EGM VE MAHALLİ MÜLKİ YÖNETİM AMİRLİKLERİNCE YAPILACAK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Genel Müdürlüğü ve yerel mülki yönetim amirliklerince yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli üniteler, kendilerine iletilen taleple sonlu olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik data süreç merkezlerinden lüzumlu data ve evrakları, şahıs hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile şahıs hakkında devam eden ya da sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli ünitelerde yetkilendirilmiş işçi, hukuka ters olarak elektronik ortamda ya da bilgisayar loglarında şahsî bilgilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek ya da silemeyecek. Bu halde elde edilmiş detayları paylaşamayacak ya da gösterim yöntemiyle duyuramayacak. Vazifesi gereği öğrendiği ya da edinmiş olduğu şahsî data ya da evrakları yetkisiz şahıslarla paylaşamayacak ya da basın ve gösterim kuruluşlarına ya da diğeri bağlantı kanallarına veremeyecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli üniteler tarafınca bu mevzulara ilişik lüzumlu önlemler alınacak.

– KIYMETLENDİRME KURULU KURULACAK

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilmiş dataların kıymetlendirilmesi hedefiyle Kıymetlendirme Komitesi kurulacak.

Kıymetlendirme Komitesi, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Lideri’nin görevlendireceği bir üst aşama yöneticisinin, TBMM Başkanlığı’nda genel yazman yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, başka kamu kurum ve müesseselerinde en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst aşama yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, işçi ve hukuk üniteleri ile uygun görülecek diğer ünitelerden birer üyenin iştirakiyle önder dahil minimum 5 bireyden ve tek sayıda olacak halde oluşturulacak.

Ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkında kıymetlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki kıymetlendirme komitesince yapılacak.

Memuriyet ya da kamu vazifelerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal datalar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli ünitelerce ilgili kurum ve müessese bünyesinde kurulan Kıymetlendirme Komitesine iletilecek.

Kıymetlendirme Kurulu, kendisine iletilen datalara ilişik objektif ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire iletecek. Mahkemeler tarafınca istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

KAYNAK: AA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku