Güvenlik soruşturması teklifinde mühim gelişme

0

Teklifin kabul edilen unsurlarıyla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek dataların kullanılmasına ilişkin temel unsurlar, kimler hakkında yapılacağı, araştırma mevzusu edilecek data ve evrakların neler olduğu, bu bilgilerin ne halde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, kıymetlendirme kurulu, data güvenliği ile dataların saklanma ve silinme müddetleri yeniden düzenleniyor.

Buna nazaran, güvenlik soruşturması yada arşiv araştırması sonucunda elde edilmiş ferdî bilgilerin vazifeye atanma istikametinden değerlendirildiği Kıymetlendirme Kurulu oluşturulacak.

HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAKLAR

Arşiv araştırması, statüsü ya da çalıştırma biçimine bağlı olmaksızın birinci kere ya da yeniden memuriyete yada kamu vazifesine atanacaklar hakkında yapılacak.

Teklifte, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması beraber yapılacaklar” şu şekilde sıralanıyor:

“- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan şahısların data sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin ziyan görebileceği ya da tehlikeye düşebileceği data ve dokümanların bulunmuş olduğu kapalılık dereceli üniteler,

– Ulusal Müdafa Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, güvenlik, kıyı güvenlik ve haber alma teşkilatlarında çalıştırılacak kamu işçisi,

– Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak işçi,

– Üst aşama kamu yöneticileri,

– Hususi kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına doğal olarak tutulan bireyler,

– Ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü ya da çalıştırma formuna bağlı olmaksızın istihdam edilenler.”

Kabul edilen önergeyle, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması beraber yapılacaklar” kapsamına, kamu kurum ve kurumlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ KAPSAMI

Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak hususlar da gene düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin adlı sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince hala aranıp aranmadığının, şahıs hakkında rastgele bir tahdit bulunup bulunmadığının, şahıs hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili kararları kapsamında alınan kararlar ile şahıs hakkında devam eden ya da sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu vazifesinden çıkarılma ya da mutlaklaşmış memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki hususlara ek olarak kişinin; misyonun gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve haber alma ünitelerindeki olgusal bilgilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri ya da cürüm işlemek maksadıyla kurulan örgütlerle hareket birliği, bağlantı ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin misyonuna yansıyacak konuların kontrole elverişli olacak usullerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Genel Şurada kabul edilen önergeyle, “güvenlik soruşturmasına misyonun gerektirdiği niteliklere tesiri tarafıyla kişinin eşi ile birinci aşama kan ve sıhri hısımlarını” dahil eden karar tekliften çıkarıldı.

MİT, EGM VE MAHALLİ MÜLKİ YÖNETİM AMİRLİKLERİNCE YAPILACAK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Genel Müdürlüğü ve yerel mülki yönetim amirliklerince yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla misyonlu üniteler, kendilerine iletilen taleple sonlu olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik data süreç merkezlerinden lüzumlu data ve dokümanları, şahıs hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile şahıs hakkında devam eden ya da sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli ünitelerde yetkilendirilmiş işçi, hukuka alışılmamış olarak elektronik ortamda ya da bilgisayar loglarında şahsî datalarla ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek ya da silemeyecek. O zaman elde edilmiş detayları paylaşamayacak ya da gösterim yöntemiyle duyuramayacak. Misyonu gereği öğrendiği ya da edinmiş olduğu ferdî data ya da evrakları yetkisiz şahıslarla paylaşamayacak ya da basın ve gösterim kuruluşlarına ya da başka bağlantı kanallarına veremeyecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla misyonlu üniteler tarafınca bu bahislere ilişkin lüzumlu önlemler alınacak.

KIYMETLENDİRME KURULU KURULACAK

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilmiş bilgilerin kıymetlendirilmesi hedefiyle Kıymetlendirme Komitesi kurulacak.

Kıymetlendirme Komitesi, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Lideri’nin görevlendireceği bir üst aşama yöneticisinin, TBMM Başkanlığı’nda genel yazman yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğeri kamu kurum ve kurumlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst aşama yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, işçi ve hukuk üniteleri ile uygun görülecek diğer ünitelerden birer üyenin iştirakiyle önder dahil minimum 5 bireyden ve tek sayıda olacak formda oluşturulacak.

Ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler ile alakalı kıymetlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki kıymetlendirme komitesince yapılacak.

Memuriyet ya da kamu misyonlarına uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal datalar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli ünitelerce ilgili kurum ve kurum bünyesinde kurulan Kıymetlendirme Kuruluna iletilecek.

Kıymetlendirme Kurulu, kendisine iletilen datalara ilişkin objektif ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire iletecek. Mahkemeler tarafınca istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birinci kısımdaki unsurların kabul edilmesinin akabinde birleşimi saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku