Canan Kaftancıoğlu: Tek adamı fazlaca bayanlar olarak, fazlaca daha kısa sürede yollayacağız

0

CHP İstanbul Vilayet Lideri Dr. Canan Kaftancıoğlu, vilayet başkanlığı tarafınca hazırlanan ‘’İstanbul’da kadın gerçekliği’’ araştırmasını gerçekleştirerek CHP İstanbul Kontratı Dayanışma Ağı’nın tanıtımında konuştu. Kaftancıoğlu, “Tek adamlara karşı örgütlü fazlaca kadın diyerek haklarımızı almakla kalmayıp tek adamı fazlaca bayanlar olarak, fazlaca daha kısa sürede yollayacağız” dedi.

Vilayet Lideri Kaftancıoğlu, basın toplantısına ‘’İstanbul’da Bayanların Bakış açısından Türkiye’de Kadın Olmak’’ başlıklı kamuoyu araştırmasının sunumu ile başladı.

Kaftancıoğlu, meydana gelen araştırmanın bayanların meselelerini ve tahlil tekliflerini kendilerinden duymak bulunduğunu belirterek ‘’Sizlerle paylaşacağım bilgiler, İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı operasyonuyla hukuksuz bir halde ortadan kaldırılmasından çabucak evvel yaptığımız bir araştırmanın dataları.

Bayana şiddetin her gün arttığı vatanımızda CHP İstanbul Vilayet Lideri olarak, aslına bakarsak bu araştırmayı yaptırmaktaki hissim ve niyetim başta sertlik olmak suretiyle kadın sıkıntılarının her geçen gün arttığı bir devirde tahlil arayışımıza katkı sunması için evvel bayanları kendi sesinden duymak istememdi.

Araştırmanın neticeleri son aşama çarpıcı. Araştırma üstünden tahlil üretmeye çalışırken hepimizin bilmiş olduğu 20 Mart gecesini yaşadık. Kendisine doğruları söyleyen siyasetçileri, bilim insanlarını, hukuk insanlarını, STK’ları dinlemeyen tek insanın karşısına, bir gece yarısı operasyonuyla karar vermeye kalktığı bayanların sesini, kelamını ve gerçekliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koymak için de ikinci bir araştırma daha yaptık. Bu araştırmalarla; bayanlar konuştu, bayanlar söyledi başlarında olan problemi kaygısı ve normal olarak tahlil önerilerini…’’ dedi.

“Cezalar yetersiz”

Kaftancıoğlu, çarpıcı sonuçlar veren kamuoyu araştırmasına nazaran Türkiye’de yaşayan bayanların en sık karşılaşmış olduğu sıkıntıların sertlik, rahatsız etme ve aile baskısı bulunduğunun altını çizerek ‘’İstanbullu bayanların yapmış olduğu tarif üstünden vatanımızda kadın olmanın ne kadar sorun bulunduğunu fazlaca net görüyoruz. ‘Sizce Türkiye’de bayanlar hangi problemlerle karşılaşmaktadır’ sorusuna verilen birinci üç karşılık % 89,5 ile sertlik, %84 ile rahatsız etme, %72 ile aile baskısı.

Çağ dışı, insanlık dışı bu meselelerin art arda oran olarak küçümsenemeyecek diğeri negatif cevaplar da geliyor. Mesela erken yaşta evlilik, tıpkı işte erkeklere nazaran düşük fiyatlarla çalıştırılma suretiyle adaletsiz durumların varlığı da son aşama yüksek. %89.5 olan sertlik ile %84 olan rahatsız etme bayanın kendi kelam mevzusu olduğunda sırasıyla %22.3 ve %30.5’e düşüyor. Araştırmacıların denek kirliliği olarak tanımladığı bu durum aslına bakarsak bayanların üstündeki baskının boyutunu bizlere bir kez daha gösteriyor.

Bayana şiddete ailesinde ve çevresinde tanık olup olmadığını sorduğumuzda bayanların %73,3’nün şiddete tanıklık ettiğini görüyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim kendi yaşamış olduğu değil tanıklık etmiş olduğu.

Otobüste yanımızdaki, iş yerinde karşımızdaki, markette kasa esnasında önümüzdeki bayanlar, apartmanda komşumuz, annemiz, teyzemiz, arkadaşımız, halamız; biz bayanlar şiddetle her an karşı karşıya yaşıyoruz. Bayanların sosyo-ekonomik statüleri değişik, demografileri değişik, siyasal tercihleri değişik lakin talepleri birebir. Cezalar yetersiz! Cezaları kâfi buluyor musunuz sorusuna bayanların %94,6’sı yetersiz bulduğunu söz ediyor’’ biçiminde konuştu.

“Gece sokakta yürümekten korkuyoruz”

Araştırma dataları, bayanların kendini inançta hissetmediğine dair dikkat cazip sonuçlar ortaya koydu. Kaftancıoğlu, bayanların kaygıya mahkum edildiklerini vurgulayarak ‘’Araştırmada İstanbullu bayanların lisana getirmiş olduğu kimi sonuçlar biz bayanların yaşamının iyi mi bir kabusa çevrildiğini açıkça gösteriyor.

Gece sokakta yürürken kendini inançta hisseden bayanların oranı yalnızca %7,3! Bu kentteki biz bayanlar, gece sokakta yürümekten, korkuyoruz! Bu kaygının altında; vefat, saldırı, rahatsız etme tehdidi var. Bunlar kadar makus bir tehdit daha var; yalnızca gece sokakta yürüyor olmalarının bu cürümleri haklı çıkarabileceğini düşünen bir seviye’’ tabirlerini kullandı.

“Parasız hizmetlere de bayanlar güç ulaşıyor”

Araştırma datalarının, bayanların karşılaştıkları ekonomik sıkıntılara dair çarpıcı sonuçlar ortaya koyması üstüne Kaftancıoğlu, İstanbul’da yaşayan bayanların ekonomik problemlerle çaba etmek zorunda bulunduğunu belirtti ve ‘’İstanbullu bayanların yalnızca %33,7’si gıda alışverişinde zorlanmadığını söz etmekte. Sağlık harcamalarında ise yalnızca %33,5’lik bir oran zorlanmadığını söz ediyor.

İstanbullu bayanların bir tek %28,8’i eğitim harcamalarını karşılamakta zorlanmadığını belirtmiş. Faturalarını öderken zorlanmadığını söz eden İstanbullu bayanların oranı bir tek %20,3. Bu ülkenin bayanlarının %79,7’si faturalar için her ay para denkleştirmeye çalışıyor. Bu datalardan sağlık, eğitim suretiyle fiyatsız ulaşılması ihtiyaç duyulan sıkıntılara bayanların ne güç ulaştığını görüyoruz’’ diyerek konuştu.

“Hanımefendilerin mevcud yükünün üstüne bir de pandemi yükü eklendi”

CHP İstanbul Vilayet Başkanlığı tarafınca meydana getirilen kamuoyu araştırmasının en dikkat cazip neticelerinden bir oburu ise bayanların yüzde 76,3’ünün kırmızı et tüketiminde zorlanması oldu. Kaftancıoğlu, bayanların tüketim alanında karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşlerini ‘’Harcama kalemlerinden ekonomik olarak nelere yetişmekte zorlandıklarını anlamaya çalıştık.

Hepsi birbirinden sorunlu fakat biri var ki tamamıyla can can sıkan. %76,3’ü kırmızı et almakta zorlandığını belirtiyor. Evet ejder meyvesi değil, kırmızı et! İstanbullu bayanların sırf %28,6’sı beyaz et tüketiminde zorlanmadığını söz etmekte. İstanbullu bayanların sırf %28,2’si paklık eserlerinin alımında zorlanmadığını tabir etmekte.

Bu sonuçlar tam bir yıkım. Bilhassa paklık eserlerinin temel ve mecburî bir gereksinim olduğu pandemi periyodunda… Bayanların mevcud yükünün üstüne bir de pandemi yükü eklendi. Pandemide psikolojisinin negatif etkilendiğini belirtenlerin oranı %77. Pandemi demişken, meskenlerdeki artan sorumluluklarına değinmemek olmaz. İstanbullu bayanların %67.3’ü pandemide meskendeki sorumluluklarının arttığını söylüyor. Görüldüğü suretiyle biz bayanlar her alanda güvencesizleşirken sorumluluklarımız da bir o denli artıyor’’ kelamlarıyla bahsetti.

“Hanımefendilerin siyasal görüşleri değişik olsa da meseleleri aynı”

Vilayet Lideri Kaftancıoğlu, konuşmasında bayanların siyasal görüşleri değişik olsa da sıkıntılarının birebir bulunduğunu belirterek devam etti. Tahlile bayanların yol göstericiliği ile ulaşılacağını söyleyen Kaftancıoğlu, ‘’Bizim için en gerçek olan, en emniyetli olan normal olarak bayanların yol göstericiliğidir.

Bu yüzden ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikli olarak hangi meselelere yönelik emek verme yapardınız’ diye sorduk. Cevaplara baktığımızda araştırmanın evvelki bulgularını destekleyen sertlik ve tacizle çaba birinci sıralarda içeriyor.

Eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına dönük eğitime erişimde güçlük, ekonomik bağımsızlığın olmaması suretiyle cevaplar da art arda geliyor. Gördüğünüz suretiyle bayanların siyasal görüşleri, kılığı, giysisi, kanısı, sosyolojik durumu değişik olsa da meseleleri tıpkı. Bu yüzden de biz farklılıklardan fazlaca çözmekle yükümlü olduğumuz problemlerine odaklanmayı tercih ediyoruz. Seçme bahtınız olsa hangi ülkede yaşamayı tercih edersiniz sorusuna verilen karşılıklar da fazlaca çarpıcı.

Bayanlar açık orta daha çok özgürlüğün, daha çok refahın olduğu, görece daha çok demokrasinin olduğu, bayana biçilen rollerin değil; bayanın ömrün ana öznesi olduğu batılı ülkeleri tercih ediyorlar.

Değişik ittifak kümelerine baktığımızda da emsal neticeleri görüyoruz. Fakat daha vahimi, bayanların yalnızca %26,2’sinin kendilerini bu ülkede özgür hissettiği sonucuna ulaşmamız. Bu ülkenin bayanı, hangi partinin seçmeni olursa olsun özgürlük hayalinde birleşiyor. İstanbullu bayanların yalnızca %23,2’sinin ise Türkiye’de bir kadın olarak yaşamaktan şad hissettikleri sonucuna ulaştık. Biz bayanlar bu türlü bir mutsuzluğu hak etmiyoruz. Tüm datalar gösteriyor ki; biz bayanlar bu ülkede kendimizi özgür hissetmiyoruz ve hayatımızdan mutlu değiliz’’ dedi.

“Bu toplumun vicdanı hükümetin kara propagandasından büyüktür”

Kaftancıoğlu; gerçekleştirdiği sunumda, meydana getirilen kamuoyu araştırmasının ani bir halde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Sonucu ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik kıymetli sonuçlar ortaya çıkardığının altını çizerek ‘’3 Martta yaptırdığımız araştırmada ‘İstanbul Sözleşmesi’ni biliyorum’ diyenlerin oranı %50,5; ‘sözleşmeyi duydum sadece bilmiyorum’ diyenlerin oranı ise %23,2.

Bilmediğini söz edenlerin oranı ise %26,3. 23 Mart tarihindeki araştırmada tıpkı soruya verilen cevaplarda ise manalı bir fark bulunuyor. Daha 20 gün evvel bilenlerin oranı %50,5 iken 23 martta bilinirlik oranı %75,3’e yükselmiş durumda. Her şerden bir hayır çıkar dedikleri bu olsa gerek. Bildiğiniz suretiyle uzun bir müddettir iktidar, İstanbul Sözleşmesi’ne dair adeta bir karalama kampanyası yürütmekte.

Tüm propaganda aygıtlarıyla aşırılık veya marjinallik ile ilişkilendirmeye çalışmaktalar. Bu kara propagandanın toplumda ne kadar karşılık bulduğunu anlamaya çalıştık. Sonuçlara baktığımızda İstanbul Kontratını ‘hanıma sertliği engellemiş olan ve kadın haklarını korumak için çaba sarfeden bir sözleşme’ olarak görenlerin oranı %82,5 iken ‘toplumun genel ahlakına uygun olmayan bir sözleşme’ olarak görenlerin oranı sırf %17,5’tir. Cumhur İttifakına oy veren bayanların %68,2’si mukaveleyi pozitif yönde gören ifadeyi desteklemektedir.

Özetle bu sayılar bizlere göstermektedir ki, iktidar kendine oy vermiş kadın seçmenle karşıt düşmekte ve dayanağını alamamaktadır. Zira bu toplumun vicdanı hükümetin kara propagandasından büyüktür. İşte biz bu toplumun vicdanına inanıyor, güveniyoruz’’ sözlerini kullandı.

“İktidar İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak, biz bayanları daha da garantisiz bıraktı”

Araştırmanın İstanbul Mukavelesi ile ilgili kısmında kelamlarına İstanbul Mukavelesinin ümitsizlik içinde olan bayanlar için bir destek bulunduğunun vurgulayarak devam eden Vilayet Lideri Kaftancıoğlu, ‘’İstanbullu bayanlara kalsa %79,4’ü kontratın uygulanmasını destekleyeceğini belirtmektedir.

Sırf %20,6’sı ayrılma istikametinde sonucu destekleyeceğini belirtmektedir. Anlayacakları lisandan özetlemek gerekirse halk ile inatlaşmaya gerek yok. 3 Mart’ta meydana getirilen araştırmada İstanbullu bayanların %50,7’si mukavelenin problemleri çözeceğine inandığını tabir etmekte.

Tıpkı suali 23 Mart’ta yeniden ettiğimizde tahlil olacağına inananların oranının %50,7’den %57,3’e çıktığını görmekteyiz. Dikkat ettiyseniz mukaveleyi bilenlerin sayısı arttıkça tahlil olacağına dair inananların sayısı da artmaktadır. İşte tam da burada belirtmek isterim ki, siz değerli üyelerimizin mukaveleyi topluma anlatmak için vereceği katkı son aşama tehlikeli sonuç. Zira görüldüğü suretiyle toplumda mukavelenin bilinirliğini ne kadar fazlaca artırırsak destekleyenlerin sayısı da o denli fazlaca artacaktır.

Çalışmanın datalarını sizlerle paylaşmaya iten de bu neticeleri görmek oldu. Siz değerli üyelerimizin de görmüş olduğu suretiyle İstanbul Kontratı, birilerinin anlattığı suretiyle yalnızca bir kağıt modülü değil; bu ümitsizlik içinde aslına bakarsak bayanların garantisidir. İstanbul Mukavelesi, muhtaçlığın da ötesinde bir zorunluluktur. İstanbul Kontratı, azca evvel seslerini bilgilerle duyduğunuz bayanların yazgısı ve umudu. Son 2 günde minimum 6 bayanın öldürülmüş olduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliğini her insana her fırsatta anlatmak ve yeniden anlatmak zorundayız. İstanbul kontratı kontrattı; adı üstünde sözleşme…

Tek adam yeniden kelamından döndü. Kelamının ardında duramadı. İktidar İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak, biz bayanları daha da teminatsız bıraktı, hukuksuz bıraktı. Biz bayanları sırtını dayamak istediği devletten yoksun bıraktı. İşte tam da bundan dolayı ‘hanım cinayetleri politiktir’ derken aslına bakarsak bu durumu kastediyorduk. Istismar edilen, hukuktan yoksun bırakılan şiddete uğrayan bayanların da tek lakin tek sorumlusudur bu iktidar’’ diyerek kamuoyu araştırmasının sunumunu tamamladı.

“Yaşasın örgütlü kadın mücadelesi”

Kaftancıoğlu, unumun akabinde CHP İstanbul Vilayet Başkanlığı tarafınca sıkıntılara ve tahlil arayışlarına karşı tüm bayanlarla beraber hareket etmek hedefiyle kurulan İstanbul Kontratı Dayanışma Ağı’nın müessese gayesini söyledi. Bayanların örgütlü gayretle hedeflerine ulaşacaklarını belirten Vilayet Lideri Kaftancıoğlu, ‘’Tüm bu acı gerçekliğimize rağmen asla pes etmeyecek; kılığı, giysisi, kimliği, inancı, siyasal görüşü değişik da olsa araştırmada gördüğümüz suretiyle sıkıntılarda ve tahlilde ortaklaşan tüm bayanları İstanbul Mukavelesi Dayanışma Ağı’nda buluşturacağız.

İstanbul Mukavelesi bayanlar için bir ‘’İstanbul Birleşmesi’’ olacak aslına bakarsak. İstanbul Mukavelesi Dayanışma Ağı, aslına bakarsak yeni bir oluşum değil; var olanı, çabayı aha görünür kılmak, emek harcamaları eş güdümlü yapmak, birbirinden haberdar olmak, ortak çabayı yan yana koyarak uğraşları yan yana koyarak daha süratli netice alınması emeliyle oluşturduğumuz bir yapılaşma. Ben İstanbul Kontratı Kadın Uyum Ağı’na hepinizi ve siz değerli üyelerimizin vasıtasıyla sesimizin gittiği herkesi çağrı ediyorum.

Bunun birinci adımı olarak gelecek hafta İstanbul Mukavelesi Dayanışma Ağı Süreksiz Uyum Heyeti olarak bu alanda İstanbul’da emek harcamalar meydana getiren tüm kadın derneklerini, kadın meclisleri, platformlar ve siyasalları çağrı edeceğiz. Bizlere ulaşmak isteyen bedelli bayanlar kadindayanismaagi@chpistanbul.org.tr adresinden bizlere mail atarak hepimiz bizlere ulaşabilir.

Biz bu kadın dayanışma ağında bir kere daha yan yana geldiğimizde, gayretlerimiz eş güdümlü bir formda birleştirdiğimizde, yaşamın her alanında sıkıntılara karşı bütünleşik çabayı sürdürdüğümüzde biz bayanlar 2 şeyi göstereceğiz tüm topluma: Birincisi meselelerde ortaklaşan bizlerin tahlilde de ortaklaşarak amasız, fakatsız yan yana gelebildiğini. İkincisi ise tek adamlara karşı örgütlü fazlaca kadın diyerek haklarımızı almakla kalmayıp tek adamı fazlaca bayanlar olarak, fazlaca daha kısa sürede göndereceğimizi. ‘Yaşasın örgütlü kadın mücadelesi’ diyerek hepinizi hürmetle selamlıyorum’’ kelamlarıyla konuşmasını tamamlamış oldu.

kaynak : t24.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku