Bakan Varank: 4. Endüstri Devrimi ve onun suni zeka benzer biçimde bileşenlerini sıçrama tahtası olarak görüyoruz

0

Bakan Varank, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafınca düzenlenen Küresel Teknoloji Yönetişimi Tepesi kapsamında meydana gelen ‘Ulusal Suni Zeka Stratejisinin Oluşturulması Oturumu’nda, Türkiye’nin suni zeka perspektifini söyledi.

Suni zekanın son 10 yılda 4. Endüstri İhtilali’ni yönlendirdiğine işaret eden Varank, bunun hizmetlerin işletmeler tarafınca üretilişini, hükümetler tarafınca sunuluşunu ve bireyler tarafınca tüketimini yapısal olarak değiştirdiğini söylemiş oldu.

Varank, teknolojideki esaslı değişikliklerin, insanları endişelendirdiğini söz ederek, “Lakin birinci endüstri ihtilalinden bu yana kazandığımız tecrübe, 4’üncü Endüstri İhtilali’nde bizlere yol gösterebilecek bazı kıymetli detayları ortaya çıkardı. Artık kimsenin teknolojiye karşı duramayacağı aşikar. Hayatta kalmak isteyen milletler veya kuruluşlar yeni teknolojilere uyum sağlamak zorunda.” diye konuştu.

İşsizliğin artacağı korkusuna rağmen emek tasarrufu elde eden teknolojilerin emekçi refahını artırdığına dikkati çeken Varank, yeni teknolojilerin gelişmesiyle yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve daha azca emek vererek daha oldukça kazanmanın mümkün hale geldiğini lisana getirdi.

‘Lüzumlu kurumsal kapasiteyi oluşturduk’

Varank, her yeni endüstri ihtilalinin yeni fırsatlar oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulunmuş oldu:

“Mevcut teknolojilerde geride kalan ülkeler, yeni teknolojilere yatırım yaparak düzey atlayabilir. Türkiye olarak, 4. Endüstri İhtilali’ni ve onun suni zeka suretiyle bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla ilk olarak kamu kesiminde lüzumlu kurumsal kapasiteyi oluşturduk. Suni zeka dahil tehlikeli sonuç teknolojilerde işletmelerin ve insan kaynaklarının gelişimini desteklemek için Bakanlığımız bünyesinde yeni bir Genel Müdürlük kurduk. Suni zekayla ilgili teşebbüsleri etkin bir formda koordine etmek için TÜBİTAK bünyesinde Suni Zeka Enstitüs’ünü, inançlı ve kaliteli data paylaşımını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Data ve Suni Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’nı kurduk.”

‘Internasyonal emek harcamaları inceledik’

Global eğilimleri, diğer ülkelerin suni zeka stratejilerini ve memleketler arası kuruluşların çalışmalarını incelediklerini tabir eden Varank, WEF’in bu alanda yaptıklarıyla Singapur ve Hindistan’ın tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi.

Varank, Türkiye’deki tüm ilgili tarafların görüş ve katkılarını da aldıklarını vurgulayarak, “Böylelikle, haiz olduğumuz zorlukları ve avantajları teşhis edebildik. Bu kapsamlı anketlere dayanarak, Ulusal Suni Zeka Stratejimizi, ‘Beşeri Sermayeyi Geliştirmek ve İstihdamını Çoğaltmak’, ‘Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyonun Desteklenmesi’, ‘Kaliteli Bilgilere ve Teknik Altyapıya Erişimin İyileştirilmesi’, ‘Suni Zekaya Toplumsal ve Ekonomik Ahengi Hızlandıracak Düzenlemeler Yapmak’, ‘Internasyonal İş Birliğinin Güçlendirilmesi’, ‘Kamu ve Hususi Dalda Yapısal ve İş Gücü Dönüşümünü Hızlandırmak’ başlıklarında 6 öncelikli alan çevresinde tasarladık” sözlerini kullandı.

Stratejik önceliklerin her biri için somut maksatlar belirlediklerini kaydeden Varank, şöyleki konuştu:

“Bu maksatlardan birkaçına 2025’e kadar ulaşmayı amaçlıyoruz. Ulusal Suni Zeka Stratejimiz ile suni zeka bölümünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki hissesinin minimum yüzde 5 olması, bölümde istihdamın 50 bine erişmesi, bu alandaki yüksek lisans mezunlarının sayısının 10 kat artması, suni zeka Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarına oranının minimum yüzde 15’e erişmesi, bu alandaki tahlillerin ticarileştirilmesinin kamu alımları kanalıyla desteklenmesi ve açık data portalında minimum 150 açık data seti yayınlanması bu gayelerimizden birkaçı.”

‘Strateji dokümanımızda insan sermayesini geliştirmek önceliğimiz’

Varank, stratejiyi hazırlarken karşılaşılan zorluklara değinerek, bunlardan birinin Strateji Dokümanı’nda ortak bir lisan kullanma gereksinimi bulunduğunu söylemiş oldu.

Birçok kurum ve kuruluşun suni zekayı 4’üncü Endüstri İhtilali’nin ötesinde konumlandırdığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

“Suni zeka uygulamalarının dijital dönüşümün istek edilen son eserleri bulunduğunu ve ondan ayrılamayacağını açıkça ortaya koyduk. İmalat kesiminin büyük data açısından perakende ve finans suretiyle başka dalların peşinde kalması sebebiyle yol haritasında imalat endüstrisinde büyük bilginin oluşturulması için teknoloji ve altyapı sağlanmasına öncelik verdik. Nüfusun büyüklüğü ve demografik bileşimi, bir diğer kıymetli zorlayıcı faktördü. Burada Türkiye’nin bir pozitif yanları var. Nüfusumuz genç ve dinamik. Ülke nüfusunun ortanca yaşı 32 civarında, genç kuşağımız uygun eğitimli. Esaslı bir planla gençlerimizi suni zekanın muhtaçlık duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni bölümlere yönlendirmeyi istiyoruz. Strateji Dokümanımızda insan sermayesini geliştirmeyi birinci önceliğimiz haline getirmemizin sebebi buydu.”

Varank, kaliteli datalara erişimin de karşılaşılan zahmetler ortasında bulunduğunu tabir ederek, bilhassa kamu kurumlarında Dijital Dönüşüm Ofisinin uyumu yardımıyla bu mevzuyu muvaffakiyetle ele aldıklarını belirtti.

Memleketler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımına büyük kıymet verdiklerini vurgulayan Varank, “Geçen yıl, WEF’in 4’üncü Endüstri İhtilali Merkezleri Ağına katıldık. Merkezin global deneyim ve sağduyu ile tahlil üretme yaklaşımı, kesimimize ve teknoloji ekosistemimize kıymetli katkılar sağlıyor. Dünyaya örnek olacak muntazam uygulamalar yaratmak için beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku