Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişim

0

‘Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere ya da Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 3 Eylül 1985 tarihindeki ve 18857 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan yönetmeliğin adı ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Ulusal Müdafa Bakanlığı (MSB) Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere ya da Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’ olarak değiştirildi.

Değişim kapsamında, harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına ya da Ulusal Müdafa Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her talebe için yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenecek ve kefalet senedinde belirtilecek ölçü yine yönetmelikte yer edinen harcamalar dikkate alınarak tespit edilecek.

Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunmuş olduğu komutanlıkça tespit edilecek ve Ulusal Müdafa Üniversitesi Rektörü’nün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içinde yürürlüğe konulacak.

Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ya da Ulusal Müdafa Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden yönetimsel istikametten bağlı bulunmuş olduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık ya da diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim müddetince bu öğrenciler için Devlet tarafınca meydana getirilen harcamalar, yönetmelikte yer edinen sarfiyatları kapsayacak şekilde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, yasal temsilcilerine ve kefalet senedindeki ölçüsü aşmamak suretiyle kefillerine tazminat olarak ödettirilecek.

Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça yönetmeliğe uygun olarak hesaplanan tazminat meblağı, öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrılmış olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili komutanlıklar tarafınca Ulusal Müdafa Bakanlığı’na gönderilecek.

Taksitlendirme müddeti azami 5 yıl

Öğrenim harcamasından doğan alacaklar, faizleriyle beraber öğrenim edilecek. Borçtan görevli olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üstüne borçlar Ulusal Müdafa Bakanlığı’ndan görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilecek.

Anapara borcunun taksitlendirme mühleti azami beş yıl olacak. Ödeme zahmetinde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme mühleti uzatılabilecek.

Sağlık sebebiyle tahsillerine devam edemeyecekleri şura raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde, öğrencilere, kefillerine ya da yasal temsilcilerine tazminat ödettirilmeyecek.

Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden, ana ya da babalarının kamu kurumlarında misyon yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık sarfiyatlarına para ödemeyecek ve/yada yalnızca makul oranda ödeme meydana getirecek şahıslara, bu okullardaki tahsilleri müddetinde meydana getirilen sağlık harcamaları için tazminat ödettirilmeyecek. Lakin yönetmelikte yer edinen sarfiyatların ilgili mevzuat mucibince mecburî olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan meblağlar tazminat fiyatına dahil edilecek.

Yüklenme senedi ve tazminat fiyatı hesaplamasında işçi ve amortisman harcamaları ile ilaç ve tedavi harcamaları, kitap ve kırtasiye harcamaları, talebe harçlıkları ve yiyecek masraflarının yarısı ile bunlara karşılık eden faizleri hariç, Devlet tarafınca meydana getirilen harcamalar ve eğitim öğretim sarfiyatları dikkate alınacak.

İşçinin kişisel evrakından takip edilecek

Öte taraftan, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışanının Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik’ de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, askeri okullardan ayrılacak öğrencilere yönelik tazminat hesaplarında kullanılacak bilgiler, kuvvet komutanlıkları işçi başkanlıklarınca ve okul komutanlıklarınca işçinin kişisel belgesinden takip edilecek.

İşçiye meydana getirilen masrafların ilişkin olduğu senenin maliyet fiyatlarının, ayrılmış olduğu/ilişiğinin kesildiği tarihe getirilmesinde, 3095 sayılı Yasal Faiz ve Temerrüt Faizine Ilişik Kanun kararlarında belirtilen faiz oranı uygulanarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kararlarına nazaran, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafınca süreç yapılacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku